Vaktsiinide tellimiskeskkond võimaldab arstil tellida Terviseameti laos hoitavaid vaktsiine ja ravimeid.

Vaktsiinide tellimuskeskkond loodi COVID-19 vaktsiinide tarbeks 2021. aasta veebruaris selleks, et perearstidel oleks võimalik oma nimistu suurusest lähtuvalt tellida vajalik kogus vaktsiine. Esimese etapi eesmärk oli luua mugav ja lihtne lahendus nii arsti ehk tellija kui ka Terviseameti laotöötaja jaoks.

Selleks, et protsess vaktsineerijate jaoks veelgi lihtsamaks teha, arendati 2021. aasta kevadel tellimuskeskkonna juurde ka Tervisekassa vaktsiinitarne keskkond, mis võimaldas vaktsineerijatele otse vaktsiine pakkuda.

Tarnekeskkonna ja tellimuskeskkonna vahele loodi spetsiaalne liides, et vahetada andmed tarnekeskkonna ning lao arvepidamise vahel. Selliselt loodi ka kõigile osapooltele selge ülevaade ehk aruandlus.

skeem

Hetkel on arendamisel tellimuskeskkonna järgmine etapp, mida ei saa enam kutsuda ainult tellimuskeskkonnaks, vaid kogu Terviseameti lao infosüsteemiks. Infosüsteem on üks suur tervik, kus vaktsineerija saab vajaliku vaktsiini ise tellida, teha pakkumisi otse vaktsineerijatele (eelkõige COVID´i- ja gripivaktsiinide osas) ning süsteemis on kogu laoarvestus.

Partnerid

  • Tervisekassa
  • Terviseamet
  • Sotsiaalministeerium
  • Ravimiamet
  • Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus
  • Riigi Tugiteenuste Keskus
  • Ravimiamet

Rahastus

COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine.

EL-logo