Analüüsi eesmärk on selgitada välja parim võimalik lahendus efektiivse ja targa uue põlvkonna meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (edaspidi MSA), sh turujärelevalve lahenduse loomiseks.

-

Terviseameti teenuste tiim

Analüüs

Analüüsis kirjeldatakse praeguse MSA kitsaskohad (pakkudes neile ka lahendused), kirjeldatakse kuidas MSA kaasajastada ning viia arendus kooskõlla TEHIKu viimase IT-profiiliga. Analüüsiprojekt tagab, et loodav uus infosüsteem:

  • suurendab Terviseameti efektiivsust seadmete turujärelevalve valdkonnas;
  • vähendab ressursikulu;
  • tagab asutuse ülesannete täitmise vähemalt EL minimaalsel nõutaval tasemel, kuna tegemist on EL ühisturuga, kus peavad kehtima samad reeglid.

Eesmärk

  • Sisaldab MSA põhitegevuste äriprotsesse, (järelevalve) menetluste tegevusahelat ja vastavat andmestikku.
  • Peab pakkuma lahendusi ning välja töötama tingimused, mis on uue infosüsteemi loomise aluseks.
  • Analüüsi üheks osaks on ka MSA prototüübi loomine.

 

EL-logo

Tulemus

Analüüsi tulemus aitaks Eesti meditsiiniseadmete pädeval asutusel täita EL määruste 2017/745 (MDR) ja 2017/746 (IVDR) ning meditsiiniseadme seadusest tulenevaid ülesandeid võimalikult efektiivselt ning muuta MSA kasutamine vähem halduskoormavaks teistele osapooltele.

Ajaraam: 
mai 2022 kuni märts 2023

Summa:
122 045 eurot (km-ta)

Arenduspartner: 
Trinidad Wiseman