patsiendiportaal
02. sept 2022

Perearstidel ja patsientidel tekkis võimalus näha riskirühma kuulumise infot

Alates 1. septembrist on perearstidel võimalus Tervise infosüsteemis (TIS) teha COVID-19 riskirühma päringuid. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) loodud lahendus aitab perearste patsientide testimisele suunamisel ning inimestel on võimalus enda riskirühma kuulumist kontrollida Patsiendiportaalist.

„COVID-19 riskirühma kuuluvate patsientide automaatse päringu arendusvajadus tekkis kevadel, kui muutsime testimisstrateegiat,“ ütles Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp.

TEHIKu jurist Merily Rool
29. aug 2022

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – hankijatele liiga hea, et tõsi olla?

Dünaamilise hankesüsteemi esimeses etapis kontrollib TEHIK kõikide taotlejate kvalifitseerimistingimustele vastavust ja kõrvaldamise aluseid, misjärel teeb otsuse. Kui esmane taotlejate vastuvõtmine dünaamilisse hankesüsteemi on toimunud, siis on ühishankijatel võimalik liikuda teise etappi ehk viia läbi seotud hange. Taotlusi saab esitada igal ajal, kuid enne esialgsete taotluste osas otsuse tegemist ei ole hankijal võimalik asuda läbi viima seotud hankeid.

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab?
25. aug 2022

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab?

Ühishankijad viivad dünaamilise hankesüsteemiga liitunud taotlejate vahel läbi seotud hankeid vastavalt vajadustele, iga hankija korraldab seotud hanked autonoomselt. Riigihangete registris on leitav lisaks muudele dokumentidele ka dünaamilise hankesüsteemi tehniline kirjeldus, millest on võimalik tuvastada tulevaste seotud hangete sisu, kuid konkreetsete seotud hangete esemed avaldatakse seotud hanke alusdokumentides (sarnaselt raamlepingu alus

Dünaamilise hankesüsteemi infotund
22. aug 2022

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mis see on?

TEHIK on liitumiseks avanud dünaamilise hankesüsteemi IT-teenuste soetamiseks koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sihtasutusega Kutsekoda ja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.

Dünaamilise hankesüsteemi loomise eesmärk on hankijatele tagada arendus-, hooldus-, testimis-, analüüsi- jm seotud tööde teostamine.

Patsiendi terviseandmed
18. aug 2022

Eestlaste terviseandmed muutuvad Euroopa arstidele kättesaadavaks ja vastupidi

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) avas Eesti tervishoiutöötajatele uue keskkonna, kust saab vaadata välisriigist pärit patsiendi terviseandmeid, et kriitilises olukorras kiireid raviotsuseid teha. Esimeseks liitunud riigiks on Portugal ja lähiaastatel laieneb terviseandmete jagamine arstidele üle Euroopa.

tiimipilt
28. juuli 2022

Patsiendiportaal sai uued tegijad

Täna tutvustas Patsiendiportaali haldaja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) avalikkusele oma uusi arenduspartnereid, kes võitsid ligi 4-miljoni euro suuruse hanke viimaks senine digilugu.ee uuele tasemele.

lipp
22. juuli 2022

Digiretseptiga saab nüüd ravimeid osta ka Portugalis

Alates tänasest saab Eestis välja kirjutatud retseptiravimeid osta ka Portugalis. Eestis viibivatel Portugali kodanikel on olnud võimalus kodumaal välja kirjutatud retseptiravimeid Eestist osta juba alates 2020. aastast.

Toimetulekutoetuse määramisel hakatakse tänasest eluasemekulu liigina arvesse võtma ka eluasemelaenu tagasimakset
01. juuli 2022

Toimetulekutoetuse määramisel hakatakse tänasest eluasemekulu liigina arvesse võtma ka eluasemelaenu tagasimakset

Alates 1. juulist 2022. aastast on võimalik majanduslikult raskesse olukorda sattumise korral taotleda toimetulekutoetusega koos ka eluasemelaenu tagasimakse hüvitamist sarnaselt üürikulude hüvitamisega.

TEHIK töötas välja sõjapõgenike üürihüvitiste lahenduse
20. juuni 2022

TEHIK töötas välja sõjapõgenike üürihüvitiste lahenduse

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusel (TEHIK) valmis juuni alguses sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) IT-lahendus, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel senisest kiiremini ja mugavamalt sõjapõgenike üürihüvitiste taotlusi menetleda. Sel kuul on menetletud mõnikümmend üürihüvitise taotlust.