23. dets 2022

TEHIKu jõulutervitus 2022

Inimesed arvavad, et see on lihtsalt digiriik, aga tegelikult on need südamega tehtud nähtamatud teenused. Ilusaid pühi ja turvalist aastavahetust!

Uus patsiendiportaal
07. nov 2022

Tule mõtle kaasa ja paku patsiendiportaalile uus nimi!

1,3 miljoni Eesti inimese terviseandmeid ja raviinfot koondav patsiendiportaal digilugu.ee uueneb ja sellele otsitakse avaliku konkursiga uut nime.

„Ühes laiema terviseteadlikkuse tõusuga on kasvanud ka inimeste soov oma tervist ja ravi puudutavat infot kaasaegses ja mugavas keskkonnas näha ning hallata,“ selgitas Tervisekassa projektijuht Signe Asi.

TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhataja Monika Heinrand
24. okt 2022

TEHIK otsib perehüvitiste muudatuste rakendamiseks erasektorist lisajõudu

Sotsiaalministeeriumi IT maja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas välja 8-miljoni suuruse riigihanke, et leida erasektorist arenduspartner kiireloomuliste peretoetuste seadusemuudatuste elluviimiseks. 

14. sept 2022

Miks TEHIK minu andmeid vaatab?

Olgu pika jutu alustuseks kohe öeldud, et TEHIKus ei ole Uudishimuliku Isikuandmete Vaataja ametikohta, kelle ülesandeks on tööpäev sisustada Eesti inimeste terviseandmeid uurides. Küll aga on tekitanud küsimusi, miks Andmejälgija rahvastikuregistri infosüsteemi päringus on päringu tegijate hulgas tihti esindatud just Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus. Miks see nii on?

patsiendiportaal
02. sept 2022

Perearstidel ja patsientidel tekkis võimalus näha riskirühma kuulumise infot

Alates 1. septembrist on perearstidel võimalus Tervise infosüsteemis (TIS) teha COVID-19 riskirühma päringuid. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) loodud lahendus aitab perearste patsientide testimisele suunamisel ning inimestel on võimalus enda riskirühma kuulumist kontrollida Patsiendiportaalist.

„COVID-19 riskirühma kuuluvate patsientide automaatse päringu arendusvajadus tekkis kevadel, kui muutsime testimisstrateegiat,“ ütles Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp.

TEHIKu jurist Merily Rool
29. aug 2022

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – hankijatele liiga hea, et tõsi olla?

Dünaamilise hankesüsteemi esimeses etapis kontrollib TEHIK kõikide taotlejate kvalifitseerimistingimustele vastavust ja kõrvaldamise aluseid, misjärel teeb otsuse. Kui esmane taotlejate vastuvõtmine dünaamilisse hankesüsteemi on toimunud, siis on ühishankijatel võimalik liikuda teise etappi ehk viia läbi seotud hange. Taotlusi saab esitada igal ajal, kuid enne esialgsete taotluste osas otsuse tegemist ei ole hankijal võimalik asuda läbi viima seotud hankeid.

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab?
25. aug 2022

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab?

Ühishankijad viivad dünaamilise hankesüsteemiga liitunud taotlejate vahel läbi seotud hankeid vastavalt vajadustele, iga hankija korraldab seotud hanked autonoomselt.

Dünaamilise hankesüsteemi infotund
22. aug 2022

Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mis see on?

TEHIK on liitumiseks avanud dünaamilise hankesüsteemi IT-teenuste soetamiseks koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sihtasutusega Kutsekoda ja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.

Dünaamilise hankesüsteemi loomise eesmärk on hankijatele tagada arendus-, hooldus-, testimis-, analüüsi- jm seotud tööde teostamine.

Patsiendi terviseandmed
18. aug 2022

Eestlaste terviseandmed muutuvad Euroopa arstidele kättesaadavaks ja vastupidi

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) avas Eesti tervishoiutöötajatele uue keskkonna, kust saab vaadata välisriigist pärit patsiendi terviseandmeid, et kriitilises olukorras kiireid raviotsuseid teha. Esimeseks liitunud riigiks on Portugal ja lähiaastatel laieneb terviseandmete jagamine arstidele üle Euroopa.