Lapse abivajaduse eelhindamise lahendus muudab tõhusamaks üle 260 lastekaitsespetsialisti töö üle Eesti, kes saavad lapsega seotud andmetest parema ülevaate.

Lahenduse lõi Tervise ja Heaolu infosüsteemide Keskus (TEHIK) ning see lisandus uue vaatena sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR), mis on lastekaitsespetsialistide peamine tööriist.

Lapse abivajadus

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna peaspetsialisti Merli Lauri sõnul on tegemist oodatud uuendusega. „Lastekaitsetöö on väga pingeline ja otsuste tegemisel peab arvestama iga detaili ja kogutud infoga,“ selgitas Laur ning lisas, et seni pidi spetsialist andmeid haldama erinevates süsteemides ning puuduliku andmestiku tõttu oli oht, et ei hinnata kõiki asjaolusid ning laps ei saa õigel hetkel vajalikku tuge ega teenuseid, mida ta vajab. Nüüd saavad kõik osapooled kiiremini kogu vajaliku info kätte ning lapsele saab ka kiiremini vajadusel abi osutada.

STAR võeti kasutusele 2010. aastal. Infosüsteemile on pidevalt uusi funktsionaalsusi lisatud, ent selle arhitektuuri ei ole kümne aasta jooksul oluliselt uuendatud. TEHIKu STARi valdkonna juhi Katre Pukki sõnul oli süsteemi tehnoloogia ja kasutajaliides vananenud ning vajas hädasti uuenduskuuri.

„Lapse abivajaduse eelhindamise arendus on esimene teenus, mis uuenevasse STARi loodi. See võimaldab edaspidi lihtsamat, kiiremat ja turvalisemat arendust ning paremat kasutajakogemust,“ rääkis Pukk. „Kesksel kohal on terviklik lapse profiil, mis koondab tema andmed erinevatest riiklikest andmebaasidest ja info varasematest menetlustest.“

Lastekaitseseadus näeb ette, et igaüks, kes märkab abivajavat last, peab sellest teatama kohalikule omavalitsusele (KOV) või Sotsiaalkindlustusameti Lasteabi telefonil 116 111.

Kui info abivajavast lapsest jõuab KOVi töötajani, on lastekaitsetöötajal kümme päeva aega, et anda lapse abivajadusele esmane hinnang. Tänu uuele digitaalsele tööriistale on see protsess kiirem, mugavam ja tõhusam.

Rohkem saab arenduse kohta lugeda TAI Sotsiaaltöö ajakirjast: https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/lapse-abivajaduse-eelhindamise-arendus-star

Lisainfo:

Grete Kivi
TEHIKu kommunikatsioonispetsialist
[email protected]
5693 0206