2021. aasta esimeses pooles valmib uus tööelu portaal - www.tööelu.ee.

 

Üheksa aastat tagasi loodud tööelu portaal on suurim avalik-õiguslik internetikeskkond, mis pakub töötajatele, tööandjatele, noortele tööturule sisenejatele, alustavatele ettevõtjatele ning erivajadustega inimestele töösuhete-, tööohutuse ja töötervishoiualast teavet. Portaali külastab iga aasta üle poole miljoni inimese.

Üheksa aastaga on aga palju muutunud. Uus portaal saab olema mobiilisõbralik, disain toetab info ülesleidmist ning kogu portaali info on kontrollitud, et see vastaks tänapäevastele vajadustele ning oleks uuendatud. Portaal põhineb Drupali platvormil.

töö

Aadress: www.tööelu.ee

Arenduspartnerid: Tripledev ja Trinidad Wiseman

Rakendust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" toel.

lipud