Skip to main content

Tööbik on tööandjatele mõeldud abivahend, mis lihtsustab töökeskkonna informatsiooni haldamist ettevõttes. Tööbik abistab ettevõtte juhte, keskastmejuhte ja spetsialiste, kelle ülesandeks on ettevõttes töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine, riskide mõju vähendamiseks tegevuskava koostamine ja selle elluviimine.

Peamised võimalused, mida Tööbikus teha saab:

  • Ettevõtte töötajate andmete haldus;
  • töötajatega seotud töötervishoiu ja tööohutuse alase info kogumine, sh tervisekontrollide haldamine, juhendamised ja koolitused, ohtude ja riskide jälgimine, isikukaitsevahendite registreerimine;
  • töötaja ohutegurite haldus (amet, töövahend, tööruum, töölaad);
  • riskide haldus ja riskianalüüsi koostamine.