Skip to main content

Statistikamooduli kasutamine

Tervishoiustatistika mooduli projekt on Euroopa Liidu Struktuurfondi poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks oli luua võimalus tervise infosüsteemi (TIS) andmete analüüsiks ning selleks statistika andmelao loomine.

Statistika ja andmete väljastamise teenuse eesmärgiks on pakkuda tervise infosüsteemi kogutavate andmete mugavat ja kiiret kasutust tervishoiuvaldkonna poliitika elluviimiseks ja tegevuste planeerimiseks, samuti on sihiks toetada tervise infosüsteemi andmete kvaliteedi tõstmist ning uute e-tervise teenuste arendamise eelseid analüüse.

Tervishoiuteenuse osutajatel on võimalus statistikamooduli kaudu tutvuda oma asutuse tervishoiustatistikaga ja andmeedastuse probleemidega. Samuti on statistikamoodulist kättesaadav info kõikide Eesti tervishoiuteenuse osutajate üldise statistika kohta.

  • Alates 2014. aastast on TTO-del võimalik statistikamooduli tasuta kasutamiseks sõlmida liidestusleping ja tellida kasutajatele juurdepääsuõigused.
  • Iga TTO osas esitatakse statistikamooduli liidestuslepingu sõlmimiseks lihtkirjalik soov Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) kasutajatoele. (abi@tehik.ee ) TEHIK kasutajatugi edastab TTO-le liidestuslepingu vormi koos lisaga.
  • TTO esindaja saadab TEHIK kasutajatoele asutuse juhatuse liikme/volitatud isiku poolt digitaalselt allkirjastatud liidestuslepingu koos lisaga.
  • TEHIK kasutajatugi organiseerib õiguste tegemise ja saadab vastava teavituse.