Skip to main content

Tervise Infosüsteemi võimalused

Tervise infosüsteem (TIS) on keskne riiklik andmekogu, mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste osutajad (TTO) omavahel andmeid vahetada, sh näha teiste arstide poolt patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. TIS-is olevad andmed on patsiendiportaali kaudu nähtavad ka patsiendile endale.

2008. aastal loodud tervise infosüsteem (Digilugu), mida haldab ja arendab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) , on erinevaid lahendusi hõlmav tervishoiusektori koostöömudel, mille üheks oluliseks osaks on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, Tervise Infosüsteemi Põhimääruse ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrusega nr 53 "Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord" on sätestatud tervishoiuteenuse osutajate kohustus edastada andmeid tervise infosüsteemi. Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervis-hoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuse kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks ning rahva tervise kaitseks, sealhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks ja tervishoiu juhtimiseks (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, §59¹ lõige 1).

Tervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstide vahelist infovahetust. Digiloo vahendusel saab perearst ligipääsu kõigile oma nimistus olevate patsientide põhjalikele terviseandmetele ning saab seeläbi patsiendist tervikliku ülevaate. Tervise infosüsteemi kaudu muutuvad raviasutuse arstile ja perearstile kättesaadavaks suuremahulised uuringutulemused ja -kirjeldused, sõltumata sellest, kus ja millal uuring on tehtud.