Skip to main content

TTO-s ja TEHIKus rakendatav TIS andmekontrollimoodul

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Tervise infosüsteemi (TIS) võetakse andeid vastu ligi tuhandelt terviseteenuse osutajalt. Nendele andmetele tuleb enne TISi talletamist teha struktuuri ja sisu õiguse kontroll. Praegu tehakse seda valideerimismooduliga, mis paraku on pärit eelmisest kümnendist ja ei rahulda enam tänapäevaseid vajadusi. Üks peamisi probleeme on, et saabuvate sõnumite sisukontrollid on liiga „leebed“ ning tihti lasevad läbi sõnumeid, mis ei ole äriprotsesside vaates väärtust loovad või isegi aktsepteeritavad. See madaldab terviseandmete kvaliteeti TISis ja mõjutab otseselt rahvatervise kvaliteeti.

Uus andmekontrollimoodul hakkab tegema andmekontrolli tunduvalt rangemalt ja lisaks sellele veel andmete saatja spetsiifikat arvesse võttes tagades sellega terviseandmete parema kvaliteedi.

Eesmärk

Projekti eesmärk on luua masinmõistetavatel reeglitel baseeruv andmekontrollitarkvara koos andmekonteinerite testimise interaktiivsete töövahenditega. Reeglit

Ajaraam

Arendustööde tähtajaks on juuni 2021.

Eraldatud toetuse summa on: 230 000 eurot.

Tulemus (veebirakenduse puhul rakenduse aadress)

  • andmekontroll kanali mõlemas otsas muudetakse toimivaks samade reeglite alusel;
  • luuakse meetodid ühiste andmekontrollireeglite tsentraalseks haldamiseks ja poolte vaheliseks sünkroniseerimiseks;
  • luuakse võimalus kontrollida andmete struktuuri nii HL7 CDA struktuuri (XSD) alusel kui ka Eesti jaoks kohandatud struktuuride kontrollimiseks spetsiifiliste XSD-de alusel;
  • luuakse andmekontrollikeskkond, mida suuremad TTO-d saavad paigaldada oma süsteemi st TTO.del puuduv vajadus kontrolle iseseisvalt välja töötada ja väiksemad kasutada keskset lahendust.
  • luuakse interaktiivne testkeskkond arendajate jaoks.