Skip to main content

Terviseandmete liikumine Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel

2017. aastal alustasid Euroopa riigid (sh Eesti) projektiga, mille eesmärgiks on realiseerida 2021. aastaks Euroopas jätkusuutlik piiriülene terviseandmete vahetus. Eesmärk on realiseerida andmevahetus kahe teenusena:

  • Patsiendi haigusloo kokkuvõtete edastamine, mis võimaldab edastada patsiendi olulisemate meditsiiniliste andmete kokkuvõtte teise riigi tervishoiutöötajale ning kuvada need andmed tervishoiutöötajale kohalikku keelde tõlgituna, et tagada kvaliteetsem ja efektiivsem ravi, eriti erakorralises olukorras.
  • Digiretseptide ja väljamüügi andmete edastamine, mis võimaldab patsiendil välja osta talle välja kirjutatud ravimid teises, teenusega kaetud riigi apteegis ning edastada väljamüügi info patsiendi koduriigi retseptikeskusesse.

Eesti on võtnud eesmärgiks tagada nii digiretseptide ja väljamüügi andmete edastamine kui ka patsiendi haigusloo kokkuvõtte edastamine ja kuvamine.

Andmevahetus toimub Euroopa Komisjoni hallataval andmevahetusplatvormil, sh ka Eesti-Soome vaheliseks terviseandmete vahetamiseks kasutatakse seda platvormi, (mitte X-teed).

Tänaseks on projektiga liitunud 23 Euroopa riiki, kes realiseerivad teenused järgneva 3 aasta jooksul. Selle tulemusena on muuhulgas Eestiga seonduvalt võimalik:

  • alates 2019. aasta algusest on võimalus Soome kodanikel osta Eesti apteegist digiretsepti alusel ravimeid, ning alatest 2019. aasta aprillist avaneb sama võimalus ka Portugali kodanikel;
  • 2019. aasta jooksul on plaanitud teenus arendada ka nii, et Eesti kodanikud saavad digiretsepti alusel osta ravimeid teistes Euroopa riikides (Soomes, Horvaatias, Portugalis, Küprosel, Kreekas).

Riigid, kes praegu veel projektis osalised ei ole, saavad andmevahetuse võrgustikuga liituda ka järgnevate aastate jooksul. Üldine eesmärk on realiseerida kogu Euroopat kattev teenus. Samas see, millised riigid ja mis etapis teenused realiseerivad, oleneb riiklikust valmisolekust ning sellest, kas andmed on riiklikul tasandil elektroonselt kättesaadavad.

Teenuse realiseerimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Euroopa Ühendamise Rahastu.

Eestis vastutab teenuse realiseerimise eest Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kes teeb koostööd Eesti Haigekassa ja Ravimiametiga.

Küsimustega projekti ja realiseeritavate teenuste kohta  pöörduge palun info@tehik.ee

 

 

Infomaterjalid: 

Piiriülese andmevahetusplatvormi õppevideo - digiretsept