Skip to main content

Terviseameti Laborite Infosüsteemi III etapp

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

 

Projekti lühikirjeldus

Eesmärkide saavutamiseks töötatakse kõigi Terviseameti laborite peale välja ühtne

infosüsteem, inimesed koolitatakse välja uut süsteemi kasutama ning seni paberil

tehtud toimingud viiakse valdavas osas üle digitaalseks. Samas loobutakse ka seni

kasutusel olnud vananenud süsteemidest ning panustatakse (nii infosüsteemi

tasandil, kui ka väljaspool seda) tööprotsesside ühtlustumisesse.

Eesmärk

Vabaneda vananenud tehnoloogilistest lahendustest ning üleminekuga ühtsele

süsteemile ja elektroonsetele menetlustoimingutele saavutada tööprotsesside

ühtlustumine, parem teenusekvaliteet ja kulude kokkuhoid.

Ajaraam

Infosüsteem on võetud uutes valdkondades kasutusele hiljemalt juulis 2021.

Eraldatud toetuse summa: 347 179,00  EUR

Tulemus

Projekti tulemusena töötatakse välja Terviseameti laborite infosüsteemi III-etapi

funktsionaalsus, mille tulemusena võetakse TALIS kasutusele järgnevates

laborivaldkondades: vesi, mänguasjad, füüsikalised uuringud, õhuanalüüsid,

materjaliuuringud. Samuti realiseeritakse liidestused väliste süsteemidega.