Skip to main content

Terviseameti laborite infosüsteemi II etapp

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Terviseameti laborite infosüsteemi (TALIS) edasiarendamine selle laiendamiseks uutesse kasutusvaldkondadesse.

Eesmärk

Vabaneda Terviseameti laborites toidu keemia, toidu mikrobioloogia, kosmeetika ja kliinilise mikrobioloogia valdkondades vananenud tehnoloogilistest lahendustest ning saavutada elektroonsetele menetlustoimingutele üle minemise läbi kõrgem teenusekvaliteet ja kulude kokkuhoid.

Ajaraam

Infosüsteem on võetud uutes valdkondades kasutusele hiljemalt jaanuaris 2020.

Eraldatud toetuse summa: 334 288,00 EUR

Tulemus

Projekti tulemusena võetakse TALIS kasutusele uutes valdkondades, mille tulemusena ühtlustuvad valdkondades kasutatavad tööprotsessid, tõuseb teenuste kvaliteet ning tõhustub järelevalve. Hõlmatud valdkondades muutub katseprotokollide ja arvete vormistamine elektrooniliseks ning automatiseeritakse dokumentide väljasaatmine. Seeläbi hoitakse kokku laboritöötajate tööaega ja postikulu. Kliendid saavad tellitud uuringute tulemused kätte vahetult peale uuringute läbiviimist.