Skip to main content

Tervise infosüsteemi andmevaaturi I-etapp

Taotletakse rahastust projekti toetamiseks EL regionaalarengu fondist.

Projekti lühikirjeldus

Tervishoiutöötajatel kulub tervise infosüsteemist andmeid pärides liiga palju aega patsiendi terviseseisundist ammendava ülevaate saamiseks. Andmevaatur võimaldab andmeid visualiseerida viisil, mis olulisel määral lihtsustab andmetega tutvumist. Kasutajal on võimalik liikuda dünaamiliselt ühest vaatest teise, määrata filtreid kuvatavate andmete koosseisu kitsendamiseks/laiendamiseks, kuvada kindlate andmete puhul graafikuid andmete dünaamika näitlikustamiseks jms võimalused.

Eesmärk

Tagada efektiivsem lahendus tervise infosüsteemi ja seotud andmekogudesse kogutud terviseandmete väljakuvamiseks.

Ajaraam

Andmevaaturi I-etapp on valmis tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemides juurutamiseks hiljemalt juulis 2021.

Tulemus

Projekti tulemusena töötatakse välja tervise infosüsteemi andmevaaturi I-etapi funktsionaalsus, mis keskendub peamises osas analüüsitulemustele ja immuniseerimise andmetele. Tervishoiutöötajad saavad peale andmevaaturi I-etapi funktsionaalsuse kasutuselevõtmist tervise infosüsteemi andmete põhjal laborianalüüside dünaamikast ja immuniseerimise andmetest ülevaate hinnanguliselt 5 korda kiiremini võrreldes senise olukorraga.