Skip to main content

SUSTAINS (Support USers To Access INformation and Services) on Euroopa Komisjoni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika tugiprogrammi CIP alamprogramm. Selles ettevõtmises osaleb 15 partnerit, sh Eesti E-tervise Sihtasutus.

Projekti tegevused toetavad tervisega seotud positiivset käitumist, terviseseisundi kodumonitoorimist ja on kooskõlas Eesti Rahva Tervise Arengukava 2009-2020 põhimõtete ning koalitsioonileppe eesmärkidega.

Projekt võimendab Eesti E-tervise Sihtasutuse tegevust seoses patsiendi andmete vaba liikumist toetava epSOS projektiga, mille ülesandeks on välja arendada veebipõhiselt avatav patsiendi terviseseisundi kokkuvõte ja rahvusvaheline digiretsept

Projekti tulemuseks on võimaldada patsiendile internetipõhine ligipääs tema terviseandmetele.

Patsiendi parem informeeritus aitab kaasa tema tervisekäitumise positiivsele muutustele ja parima võimaliku lahenduse leidmisele tervisega seotud küsimuste lahendamisel.

Diagnostika- ja ravikvaliteedi parenemine selle infotehnoloogilise lahenduse kaudu toob kaasa tervishoiuteenuse efektiivsuse ja majandusliku tasuvuse, kaasates kodanikud positiivsetele tervisekäitumise muutustele.