Skip to main content

SUSTAINS

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arendused REGREL läbiviimiseks

Projekti lühikirjeldus:

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris(STAR) viidi lõpule ADS liidestus. Andmehõivelahenduse kaudu edastatakse perioodiliselt üle x-tee Statistikaametile kokkulepitud andmestik (estat teenuse vahendusel).

Eesmärk:

Projekti eesmärk on tagada piisava detailsusega aadressandmete olemasolu STAR süsteemis ja lihtsustada andmete edastust Statistikaametile. Edastatavad andmed võimaldavad paindlikumalt ja odavamalt saada rahvastikustatistikat ning tõsta andmekogu enda üldist andmekvaliteeti.

Toetuse summa:

Toetuse summa oli 25 080 eurot. Toetus koosnes 85% EL regionaalarengu fondi ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust