Skip to main content

Ravimitega seotud menetlusprotsesside infosüsteemi uuendamine (SamTrack)

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Ravimitega seotud menetlusprotsesside infosüsteemi uuendamine (SamTrack ).

Eesmärk

Luua uus ravimitega seotud menetlusprotsesside infosüsteem, mis asendab olemasoleva.

Eraldatud toetuse summa: 491 697,00 EUR

Tulemus:

Loodava uue infosüsteemi arendus vastab järgmistele nõuetele:

  • teostatakse veebipõhise rakendusena, mille vaated kohalduvad lõppkasutajate seadmetele
  • arvestab teenuspõhise arhitektuuri nõuetega;
  • kasutab X-tee liidestust, mis tagab ravimite andmete ajakohasuse Ravimiregistris,
  • Retseptikeskuses ja Ravimite käitlejate andmebaasides;
  • võimaldab kahepoolset liidestamist rahvusvaheliste teenustega (tehniline lahendus selgub arenduse käigus, XML-l põhinev);
  • võimaldab paberivaba ning automatiseeritud asjaajamist;
  • võimaldab olemasolevates süsteemides (SamTrack, Ravimiregister, Kliendiportaal,Tegevuslubade register) menetluses olevate ja kehtivate müügilubade ja ravimipakendite andmete ja pakendikoodide ülekandmist juurutamise käigus.

Ajaraam: