Skip to main content

Surma dokumenteerimine ja registreerimine

Alates 1. juulist 2019 muutub surma registreerimine lähedasele kiiremaks ja mugavamaks. Edaspidi ei pea lahkunu lähedane enam minema kohalikku omavalitsusse lähedase surma registreerima, vaid saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest. Selleks parandame andmevahetust ning loome arstidele digitaalsed tööriistad.

JUHENDID JA VORMID

 

JUHENDID ALTERNATIIVSETE INFOSÜSTEEMIDE KASUTAMISEKS

   

   

  Eestis on aastas ca’ 15 500 surmajuhtumit. TEHIK-ul on koostöös Sotsiaalministeeriumiga ja Siseministeeriumiga koostöös arendamisel projekt, mille eesmärk on muuta surma dokumenteerimise ja registreerimise protsess elektrooniliseks. Projekti tulemusel hakkavad surmaga seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning surnu lähedased vabastatakse bürokraatiast.

  Projekti lühikirjeldus

  Projektiga luuakse uus e-teenus, mille raames toimub surma registreerimine rahvastikuregistris elektroonselt ning surma fakti ja põhjuse info elektroonne liikumine TTO-st surma põhjuste registrisse.

  Eesmärk

  Projekti eesmärk on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist.

  Projekti lõppeesmärk on paberivaba teenus, kuid juba alates juulist käivituva teenusega näeme kasu järgnevas.

  • Surnu lähedased ei pea enam surma registreerimiseks minema tervishoiuasutusest kohalikku omavalitsusse.
  • Kiirema andmevahetusega väldime olukordi, kus lähedased peavad riigile tagasi maksma surnule väljamakstud toetusi ja pensioneid.
  • Tervishoiutöötaja ei pea täitma paberil arstlikku surmateatist, kus vea tekkimisel tuleks alustada uue paberiga.
  • Elektroonilise andmevahetusega jõuab info kiiremini rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse.

  Eraldatud toetuse summa: Rahastuse otsuses oli projekti kogumaksumuseks planeeritud  219 115,00 eurot.

  Tulemus

  Projekti tulemusel saavad surmaga seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning surnu lähedased vabastatakse bürokraatiast.

  Ajaraam

  Projektis on Kiirabi mobiilse töökoha, tervise infosüsteem ja surma põhjuste registri arendused testimises. Arendamisel on arstiportaal ja patsiendiportaal, mille arenduse saavad valmis 2018 aasta lõpuks. Standardite kogumik 7.0 publitseeriti 25.06.2018 ja alates kogumiku publitseerimisest saavad TTO-d alustada oma infosüsteemide arendusega. TTO-de arendused peavad valmis saama 01.07.2019.

  Taust

  13.12.17 kinnitas riigikogu Perekonnaseisutoimingute seaduse ja Surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu, millega tehti võimalikuks surmade elektroonne registreerimine. Seaduse muudatused hakkasid jõustuma üleminekusättena 01.07.2018 ja täismahus jõustuvad 01.07.2019. see tähendab, et 01.07.2019 peavad kõik tervishoiuteenuse osutajad, sh ka õed registreerima tuvastatud surmad elektroonselt.

  Seaduste muudatuste rakendamiseks alustati 2017 aastal Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi ühisprojekti „e-Surmasündmus“, mida rahastatakse ESF-st. Projekti eesmärgiks on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist. Projekti tulemusena paberkandjal arstlik surmateatis (neljal sekopeeruval paberil) asendatakse täielikult digitaalse surmateatisega ja surma põhjuse teatisega, mida hakatakse elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse ja surma põhjuste registrisse.

   

  Tervishoiuteenuse osutajate protsess surma registreerimisel

  Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist