Skip to main content

E-Labori haldamise rakenduse loomine

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Luuakse rakendus laborianalüüside LOINC kodeeritud algandmete ja laborite analüüside nimekirjade haldamiseks

Eesmärk

Jõuda läbi jätkusuutliku lahenduse üleriigiliselt laborianalüüside kodeeringu, terminoloogia ja kasutatavate nimetuste ühtlustumiseni ning nende ühtses vormis kasutamise kinnistumiseni.

Ajaraam

  • Toodangukeskkonnas on rakendus kasutusel 01.09.18  

Eraldatud toetuse summa: 124 700,00 EUR

Tulemus

Loodud ja võetud kasutusele e-labori haldamise veebirakendus, veebipõhised teenused andmete pärimiseks, X-tee tee teenused liidestujatele ning RSS infovoo kanalid muudatustest teada saamiseksRakendus võimaldab meditsiinilaboritel oma teenuste nimekirja ise asjakohasena hoida. Selle tulemusena liigub vastutus uuringunimekirjade haldamise eest laborite kätte ning muudatused uuringunimekirjades jõuavad õigeaegselt andmete tarbijateni. Projekti raames loodi e-labori haldamise rakenduse veebirakendus https://elhr.digilugu.ee

  • Veebirakendus on kasutamiseks valmis koheselt, kuid TTO tööprotsesside efektiivsemaks muutmiseks on otstarbekas juurutada rakenduse x-tee teenused (teenuste kirjeldused kättesaadavad publitseerimiskeskuses juhendite kaustast ning RIHAst)

Euroopa Regionaalfondi ja Eesti tuleviku eaks logod