Skip to main content

Digisaatekiri

Teenuse kirjeldus:

Saatekiri on  tervishoiuteenuse osutamise käigus tervishoiutöötaja otsuse alusel vormistatav dokument, mis on aluseks patsiendi saatmisele uuringule, ambulatoorsele või statsionaarsele tervishoiuteenusele või  tervishoiutöötajate vahelise e-konsultatsiooni läbiviimisele. Saatekiri on kohustuslik koostada digitaalselt ja edastada tervise infosüsteemi.

Teenuse periood: algus 2008

Teenuse raames teostatud projektid on jaotud kolmeks etapiks.

I 2008-2015 II 2016-2017 III 2018-2019

Koostööpartnerid/osapooled:

kõik tervishoiuteenuse osutajad, Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, TEHIK, Eesti Perearstide Selts ja Haiglate Liit

Nõuded infosüsteemidele:

Infosüsteemid peavad oskama saataja pärida TIS-ist digisaatekirju. Registratuuris peab olema võimalik kasutada päringut, mis näitab registraatorile ka broneeritud saatekirja olemasolu.

Teenuseosutaja infosüsteem peab tagama, et digisaatekirja koostaja saaks oma töölauale tagasiside selle kohta, et digisaatekirja saatmine TIS-i õnnestus.

E-konsultatsiooni teenuse osutamise korral, peab infosüsteem võimaldama saata TIS-i e-konsultatsiooni vastussõnumeid.

Digisaatekiri tuleb alati seostada vastuseks antud TIS-i dokumendiga (epikriis, saatekirja vastus).

Tervishoiuteenuse osutaja infosüsteem peab juhul, kui patsient ei ilmunud vastuvõtule ega teavitanud teenuseosutajat oma mitteilmumisest,  vabastama digisaatekiri ja saatma TISi tehnilise teavituse,  et patsient ei ilmunud vastuvõtule.

Lisainfo: