Skip to main content

Digiregistratuuri korduma kippuvad küsimused

Üleriigilise digiregistratuuriga saavad liituda kõik tervishoiuteenuse osutajad, kes soovivad, et inimesed näeksid ja saaksid broneerida vabasid aegu nende asutuse poolt pakutavatele eriarsti esmastele ambulatoorsetele vastuvõttudele. Selleks peavad tervishoiuasutused oma infosüsteemides tegema vajalikud arendused.

Üleriikliku digiregistratuuri lahenduse eesmärk on luua võimekus tagada inimesele läbipaistev, kiire ja mugav vastuvõtuaja broneerimine, muutmine ja tühistamine ning toetada inimese vajadusele vastavat ja järjepidevat ravi.

Üleriigiline digiregistratuur on mugavusteenus just patsiendile. Patsient saab valikuvabaduse leidmaks ja broneerimaks vabu esmaste eriarsti vastuvõttude aegu kõikides üleriikliku digiregistratuuriga liidestunud tervishoiuteenuse osutajate juures. Patsient saab seda teha ühes vaates ja ei pea vastuvõtuaja leidmise tarbeks läbi helistama mitmeid asutusi või kasutama erinevate asutuste digiregsitratuure. Kuna kõik pakutavad ajad on koondatud ühtsesse vaatesse, siis on patsiendil kergem ka otsustada, milline aeg on talle sobivam kodukohas või ka sellest kaugemal.

Üleriigiline digiregistratuur ei muuda oluliselt tervishoiuteenuse osutajate tööprotsesse, tervishoiuteenuse osutaja peab endiselt tegema vastuvõtugraafikuid, registreerima inimesi ravijärjekorda oma infosüsteemi vahendusel.

Küll aga peab tervishoiuteenuse osutaja ühekordselt tegema liidestuse üleriigilise digiregistratuuriga. Kokkuvõttes, liitudes üleriigilise digiregistratuuriga saab tervishoiuteenuse osutaja hoida kokku kulusid, kuna ei pea tegema kulutusi oma digiregistratuuri haldamiseks.

Kuna üleriigilise digiregistratuuri üheks eesmärgiks on tagada ka optimaalsem tervishoiuressursside jaotus, siis on lahenduses arvestatud teatud reeglitega:

  • Üks saatekiri = üks broneering (ehk ühe saatekirjaga saab teha vaid ühe broneeringu) esmasevastuvõtu kohta;
  • Üks ilma saatekirjata Eesti Haigekassa poolt tasustav teenus = üks broneering teenuse kohta;
  • Tasulistele st patsiendi poolt makstavatele vastuvõttudele võib broneeringuid teha nii palju, kui PATSIENT soovib.

Korduvatele vastuvõttudele üleriigilise digiregistratuuri kaudu aegu broneerida ei saa ning samuti ei saa neid seal muuta. Korduvvastuvõtule saab aja broneerida vaid teie raviarst (õde või registratuuritöötaja), kasutades oma asutuse registreerimise infosüsteemi. Küll aga on neid aegu võimalik seal näha.

Üleriigilise digiregistratuuri I etapis saab inimene tasuda nii teenuse eest kui ka visiiditasu..

Tasumiseks on kaks võimalust. Võimalik on tasuda koheselt pangalingikaudu või broneerimisel kaasa saadud info alusel hiljem.

Selle otsuse, missugust maksevõimalust patsient kasutada saab, teeb tervishoiuteenuse osutaja, tasumise lahendus on tervishoiuteenuse osutaja jaoks piisavalt paindlik. Tervishoiuteenuse osutaja annab sellekohase info kaasa broneeringu kinnitamisel.

Kui asutus kasutab tasumiseks pangalinke, siis ilmuvad need patsiendile nähtavaks ning patsient saab makse koheselt ära teha. Kui astus ei soovi pangalinke kasutada, siis saab patsient aja kinnitamisel teada teenuse osutaja pangarekvisiidid, kuhu ülekannet oodatakse.

See sõltub tervishoiuteenuse osutajast. Teenuse osutaja saab selle info ka broneeringu kinnitusse kaasa anda, palun jälgige seda infot!

Oleme üleriigilise digiregistratuuri vaated juhistega märgistanud. Probleemide kiiremaks lahendamiseks on hea kui on võimalik veateate puhul näha vaate numbrit portaali allosas. Pöörududes meie kasutajatoe poole ja viidates sellele numbrile, saame kiiremini vea kohta infot väljastada ja probleemi lahendada.

Meie kasutajatoe kontaktid: abi(at)tehik.ee, telefon 7943 943 (avatud kella 7.00- 22.00).