Skip to main content

Üleriigiline digiregistratuur

Üleriigiline digiregistratuur on lahendus riiklikus patsiendiportaalis, kus inimene saab ühes vaates broneerida, tühistada ja muuta eriarsti (va perearstide) esmaseid vastuvõtuaegu kõikide lahendusegaliidestunud tervishoiuasutustes. Lahenduse I etapis on fookuses eriarstile (va perearstile,hambaarstile) vastuvõtuaja broneerimine. Tulevikus võib lisanduda ka perearstile, hambaarstile broneerimine juhul, kui teenuse osutaja on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud. Lahendus on loodud piisavalt paindlikuna edasiste liidestumise ja arenduste vaatest.

Eesmärk

Üleriikliku digiregistratuuri lahenduse I etapi eesmärk on luua võimekus tagada patsiendile läbipaistev, kiire ja mugav vastuvõtuaja broneerimine, muutmine ja tühistamine ning toetada inimese vajadusele vastavat ja järjepidevat ravi, toetades seeläbi ka optimaalsemat tervishoiuressursside jaotus. Esimeses etapis on liidestujaks Põhja-Eesti Regionaalhaigla.

Eraldatud toetuse summa: Rahastusotsuses oli projekti kogumaksumuseks 237 174,00 EUR, omafinantseering 72 329,00 EUR. Seega on projekti kogumaksumus 309 503,00 EUR

Tulemus

Projekti I etapi käigus töötatakse välja vastavad standardid ning realiseeritakse liidestumine Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ning luuakse liides perearstide infosüsteemide liidestamiseks. Projekt teostatakse 2018.a lõpuks. 2019.a. jooksul on planeeritud kõikide Eesti esmaste ambulatoorsete vasstuvõttude pakkujate liidestumine.

Ajaraam

  • Kesksüsteemi ja PERHi arenduskeskkonnas on x-tee sõnumi standardid rakendatud (vabade aegade pärimine, broneerimine,broneeringu muutmine, tühistamine). Portaali kujundust testime testkasutajatega septembris 2018
  • TTO-d saavad juba praegu alustada  arenduskeskkonnas sõnumite läbi töötamist
  • Septembris alustame statistikamooduli arendustega ning jätkame funktsionaalsuse arendamisega (tasulise teenuse eest maksmine)
  • Sõnumistandardid avaldatakse kogumikus 8.0 (jaanuar 2019)
  • Juurutamine TTO-des-ootus  juuli 2019

Taust

Patsiendiportaali üleriikliku digiregistratuuri (DR) rakenduse kaudu näeb Patsient kõikide liidestunud tervishoiuteenuste osutajate poolt pakutavaid esmase ambulatoorse vastuvõtu vabu aegu ühes vaates ning ta ei pea suhtlema erinevate teenusepakkujate registratuuridega. Patsient näeb kõiki enda ning tema poolt esindatavate isikute kehtivaid ja kasutamata digisaatekirju ambulatoorsele vastuvõtule ning saab nende põhjal kiiresti broneerida sobiva aja. Üleriikliku digiregistratuuri rakenduse kasutajaliides võimaldab saada koondülevaate patsiendi ja tema poolt esindatavate ning eestkostetavate kõikidest liidestunud tervishoiuteenuse osutajate juures (TTO) broneeritud (sh esmased tagasikutsega, korduvad, -telemeditsiinilse konsultatsioonide jne.) aegadest.

Patsiendil on võimalus esmase vastuvõtu broneeringuid muuta või tühistada. Broneeritud aja muutmine on võimalik nii ühe TTO piires kui erinevate TTO-de vahel. Patsiendil on ühes vaates näha kõikide vastavat teenust osutavate TTO-de võimalikud vabu aegu toetades seeläbi ravijärjekordade läbipaistvust. Kõik broneeringute teatised saadetakse TTOde poolt tervise infosüsteemi (TIS), sõltumata broneerimise meetodist (telefoni teel, TTO digiregistratuuris vms.).

Perearstil on võimalus broneerida eriarsti vastuvõtuaeg patsiendile perearstikeskusest lahkumata juhul kui perearsti infosüsteem on liidestunud DR lahendusega. DR tagab võimaluse broneerida ühe saatekirjaga ainult ühe esmase vastuvõtuaja arvestades digisaatekirjas määratud teenust ja ravi prioriteetsust, välistades topeltbroneeringute tekkimise. Mugav broneeringute tühistamine ja/või muutmine vähendab tühistamata vastuvõttude arvu. See on üks meetmetest ravijärjekordade optimeerimiseks. Statistika ja analüüsi moodul võimaldab ravijärjekordade jälgimist ja monitooringut kasutades TIS-s salvestatud broneeringu ja saatekirjadega seotud sõnumeid, päringuid ja dokumente.

Lahendus loob eeldused tõhusamaks tervishoiuteenuste pakkumiseks.