Skip to main content

Abiarstide ligipääs tervise infosüsteemi

Abiarstide ligipääsu funktsionaalsus, võimaldab tegevuslubade registrisse kantud üliõpilastel tervise infosüsteemist andmeid pärida.

  • X-tee sõnumi standardid on publitseeritud 7.0 kogumikuga 20.06.2018.
  • Kesksüsteemi arenduste toodangusse paigaldus toimub septembris 2018. Testkeskkonnas on teenus saadaval ning arendusi saab juba praegu alustada.
  • Päringu sisendiks tuleb kaasa anda abiarsti isikukood.