Skip to main content

Teenused:

  • E-ravimileht
  • Digisaatekiri
  • Teenus puude ja töövõime määramiseks Sotsiaalkindlustusametlie
  • E- konsultatsioon
  • Statistikamoodul
  • Tervisetõend
  • Elektrooniline hambaravikaart ja hambastaatuse kaart
  • E-kiirabi
  • Vähi sõeluuringute registri teenus
  • Terviseandmete võimaldamine Kaitseväe arstlikele komisjonidele

Käimasolevad projektid:

Rahvusvahelised koostöö projektid