Skip to main content

Patsiendi õigused

Eestis kehtib solidaarne ravikindlustussüsteem, see tähendab, et kõik Eesti ravikindlustatud saavad ühesugust arstiabi sõltumata sellest, kas nad tasuvad ravikindlustusmaksu. Töötavate inimeste brutopalgast makstava ravikindlustuse 13%-ga tasutakse ka nende eest, kes ise ravikindlustusmaksu ei tasu, kuid on ravikindlustatud (näiteks lapsed, pensionärid, töötud).

Ravikindlustust korraldab Eesti Haigekassa. Täpsemat infot Eesti Haigekassa veebilehelt. Patsiendiportaalist on Sul võimalik näha infot ravikindlustuse kohta.

Oma õigustest tervishoiuteenuste saamisel teistes Euroopa Liidu riikides saad täpsemalt lugeda Eesti Haigekassa veebilehelt.

Tervise infosüsteem on andmekogu, kuhu Eestis kogutakse tervishoiu valdkonnaga seotud andmed. Patsiendiportaali kaudu saad tutvuda tervise infosüsteemis Sinu kohta olevate andmetega, esitada täiendavat infot ja muuta oma isikuandmeid. Soovi korral võid Sa oma terviseandmed sulgeda. Sulgemise korral ei näe isikud, kes osutavad sulle ravi-/tervishoiuteenust, enam Sinu terviseandmeid, mis aga võivad olla hädavajalikud Sulle parima teenuse pakkumiseks.

Lisaks ülaltoodule saad patsiendiportaali kaudu teha erinevaid tervishoiuteenustega seotud tahteavaldusi. Näiteks: määrata retsepti alusel ravimite väljaostmiseks volitatud isiku(d); anda luba teha vereülekannet või sellest keelduda; avaldada tahet loovutada surmajärgselt elundeid või kudesid siirdamise eesmärgil; surnukeha üle anda õppe- ja teadustööks. Patsiendiportaalis saad määrata endale erinevate õigustega esindaja(d).

Valdkonna õigusaktide ettevalmistamise eest vastutab Sotsiaalministeerium.

Teemaga seotud õigusaktid leiad Riigi Teatajast või Eesti Haigekassa kodulehelt.