Skip to main content

Tehnilised aspektid

Info MISP-portaali kasutajatele:

Info tervishoiuasutuse IT-osakonnale ja infosüsteemide arendajatele:

  • Andmevahetus Tervise Infosüsteemiga toimub üle X-tee. X-teega liitumise kohta saab lisainfot Riigi Infosüsteemi Ameti kodulehelt;
  • Tervise Infosüsteemiga liitumise juhendmaterjalid ja liidestumiseks kasutatav tehniline spetsifikatsioon (sh digitaalsete epikriiside, saatekirjade jm meditsiinidokumentide standardid) on leitavad publitseerimiskeskusest, samast leitav ka juhend publitseerimiskeskuse kasutamiseks.
  • Teie infosüsteemis kasutatavate klassifikaatorite ja loendite ühtlustamine Tervise Infosüsteemi klassifikaatoritega. Tervise infosüsteemi klassifikaatorid ja loendid on kättesaadavad Publitseerimiskeskusest. Klassifikaatorite ühtlustamine sõltub Teie poolt hetkel kasutatava tarkvara spetsiifikast ning selle kohta oskab vastuseid anda Teie tarkvara arendaja.