Skip to main content

Liidestumine Tervise infosüsteemiga

Liidestumine tervise infosüsteemiga algas augustis 2008, kui sõlmiti esimene liidestusleping. Kohustus sõlmida liidestusleping Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega kui tervise infosüsteemi volitatud töötlejaga ning alustada andmevahetust Tervise Infosüsteemiga tuleneb kolmest olulisest õigusaktist:

 1. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus
 2. Tervise infosüsteemi põhimäärus
 3. Sotsiaalministri määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord

Vajalikud tegevused Tervise infosüsteemiga liidestumisel:

Selleks, et Teie jaoks lihtsustada liidestustegevusi, valmistame soovi korral ette asutuse juur-OID-i registreerimise taotluse ning seejärel ka liidestuslepingu. Selleks vajaSelleks, et Teie jaoks lihtsustada liidestustegevusi, valmistame ette liidestuslepingu allkirjastamiseks. Palume edastada meile allpool olevad andmed. 

 • Asutuse juur-OID-i registreerimine ja OID-i halduri määramine. Loe lähemalt…
 • Liidestuslepingu näidis Loe lähemalt…
 • Tehnilised tööd asutuse infosüsteemi liidestamiseks Tervise Infosüsteemiga. Loe lähemalt…

Asutuse rekvisiidid

 • Asutuse juriidiline nimi
 • Asutuse registrikood
 • Asutuse esindaja nimi (lepingu allkirjastaja)
 • Asutuse juriidiline aadress

Asutuse juur-OID registreerimiseks

 • Asutuse OIDi halduri nimi
 • isikukood
 • e-posti aadress
 • telefoninumber

Liidestuslepingu kontaktisik

(isik, kellega toimub edasine suhtlemine tervise infosüsteemi küsimustes):

 • Kontaktisiku nimi
 • e-posti aadress
 • telefon

Liidestuslepingu allkirjastamine

 • Kas Teie asutusel on võimalik lepingut allkirjastada digitaalselt?
 • Või soovite lepingut allkirjastada paberkandjal?

 

 

Tarkvara andmevahetuseks tervise infosüsteemiga

Kas ja millist tarkvara kasutate (plaanite kasutama hakata) andmete edastamiseks tervise infosüsteemi? OID-taotluse ning liidestuslepingu ettevalmistamiseks vajalikud andmed palun saatke e-posti aadressile abi[at]tehik.ee. Seejärel vormistame dokumendid ning saadame need Teile allkirjastamiseks kas digitaalselt või paberkandjal (vastavalt Teie võimalustele). Kui Teil tekib küsimusi või vajate lisainfot, siis pöörduge meie kasutajatoe poole abi|a|tehik.ee