Skip to main content

Arstiportaal

Tervise infosüsteemi Arstiportaal on veebipõhine tarkvara, mida Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus annab kõigile soovi avaldanud arstidele ja õdedele kasutamiseks. Arstiportaali kasutades saab tervishoiuteenuse osutaja

  • PÄRIDA ja VAADATA:

tutvuda dokumentidega, mida teised arstid on patsiendi kohta tervise infosüsteemi varem saatnud, Epikriise, saatekirju ja saatekirjavastuseid, teatisi, tervisetõendeid, kiirabikaarte, hambaravikaarte. Lisaks tutvuda ka patsiendi aegkriitiliste andmetega, diagnoosidega, uuringute vastustega, visiitide, ravimitega.

  • SISESTADA:

Koostada patsiendi tervisedokumente ning edastada neid tervise infosüsteemi. (epikriisid, saatekirjad ja saatekirjavastused, mootorsõiduki juhtide jaoks tervisetõendid, immuniseerimise-teatised, hambaravikaart)