Sotsiaalkindlustusameti internetipõhises iseteenindusbüroos saavad inimesed ise mugavalt hallata neile pakutavaid teenuseid ja toetusi.

Millega tegemist?

E-teeninduse laiem eesmärk on pakkuda kliendikeskseid ja proaktiivseid teenuseid, mis tähendab, et kui inimesel on õigus toetustele või hüvitistele, siis pakub riik seda talle ise. Sotsiaalkindlustusamet soovib liikuda täielikult taotlusevabade teenuste suunas ja iseteenindus portaal on selleks oluline samm. Sotsiaalkindlustusameti e-teenindus valmib samm-sammult, täieneb pidevalt ning esimeste teenustena on seal kättesaadavad perehüvitised ja abivahendid.

ema ja laps

Kellele vajalik?

Peretoetusi saab igakuiselt 187 000 inimest 25,5 miljoni € eest. Vanemahüvitist saab igakuiselt 18 000 inimest 18,6 miljoni € eest. 

Viimased arengud:

Juba täna on rakendatud selliseid proaktiivseid automatiseeritud e-teenuseid, mis on unikaalsed kogu maailmas. Näiteks perehüvitiste e-teenuse abil saab vanem peale lapse sünni registreerimist automaatselt teada, millistele riiklikele toetustele tal õigus on. Sama kehtib ka näiteks abivahendite e-teenuse puhul.

Kes veel panustasid:

  • Nortal
  • Trinidad Wiseman
  • Iglu

Kontakt:

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon +372 612 1360