Sotsiaalkindlustusameti internetipõhises iseteenindusbüroos saavad inimesed ise mugavalt hallata neile pakutavaid teenuseid ja toetusi.

Millega tegemist?

E-teeninduse laiem eesmärk on pakkuda kliendikeskseid ja proaktiivseid teenuseid, mis tähendab, et kui inimesel on õigus toetustele või hüvitistele, siis pakub riik seda talle ise. Sotsiaalkindlustusamet soovib liikuda täielikult taotlusevabade teenuste suunas ja iseteenindus portaal on selleks oluline samm. Sotsiaalkindlustusameti e-teenindus valmib samm-sammult, täieneb pidevalt ning esimeste teenustena on seal kättesaadavad perehüvitised ja abivahendid.

ema ja laps

Projektid ja rahastus 

Puuetega lapse ja vanaduspensioniealise klienditeekonna redisain I etapp

Eestis on ligikaudu 8800 lapse- ja 74 000 vanaduspensioniealist puudega inimest, kelle jaoks ainuke võimalus puude raskusastme tuvastamiseks ja abi saamiseks on täita taotlus paberil või failivormis ja edastada see e-posti, posti või klienditeeninduse kaudu. Abistav e-teenus võimaldaks niigi raskesse seisu jäänud inimestel kiiremini ja lihtsamalt abi saada.

Projekti tulemusena:

  • Valmib uus e-teenus Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas puude raskusaste tuvastamiseks ja sotsiaaltoetuste taotlemiseks ning kaob ära vajadus taotluste faili- või pabervormil esitamiseks.
  • Ametniku vaates vastab infosüsteemi sisestusvaade nõutavale taotlusvormi sisule ja ei sisalda enam üleliigseid menetluses mittevajalikke andmevälju.
  • Kliendil tekib ülevaade menetlusprotsessi edenemisest.
  • Lisandub võimalus ekspertarsti arvamuse koostamisel funktsiooni kõrvalekallete tuvastamises hinnata piiranguid lapse- ja vanaduspensioniealistel võtmetegevuste kaupa. Struktureeritud hindamine tagab otsuse põhjalikuma motiveerituse ja hindamiste võrreldavuse.

Puuetega lapse- ja vanaduspensioniealise klienditeekonna redisain esimese etapi arenduse maksumus on 498 284,79 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2023. aasta IV kvartal. Projekti abikõlblikkuse periood on 25.04.2022 kuni 31.12.2023.

Kellele vajalik?

Peretoetusi saab igakuiselt 187 000 inimest 25,5 miljoni € eest. Vanemahüvitist saab igakuiselt 18 000 inimest 18,6 miljoni € eest. 

EL-logo

Viimased arengud:

Juba täna on rakendatud selliseid proaktiivseid automatiseeritud e-teenuseid, mis on unikaalsed kogu maailmas. Näiteks perehüvitiste e-teenuse abil saab vanem peale lapse sünni registreerimist automaatselt teada, millistele riiklikele toetustele tal õigus on. Sama kehtib ka näiteks abivahendite e-teenuse puhul.

Kes veel panustasid:

  • Nortal
  • Trinidad Wiseman
  • Iglu
  • Helmes AS

Kontakt:

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon +372 612 1360