Skip to main content

Abivahendite e-teenuse arendamine

 

2019. aasta septembrist arendatakse abivahendite e-teenust Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusse.

Abivahendite e-teenuse arendamise eesmärgiks on inimese jaoks lihtsa, loogilise ja mugava teenuse loomine läbi abivahendite protsessi digitaliseerimise, kus abivahendi soetamiseks vajalikud dokumendid liiguvad erinevate osapoolte vahel digitaalselt. E-teenuse loomise eesmärgiks on inimese jaoks paberivaba teenuse loomine, mis võimaldab asjaajamist optimaalse pingutusega.

Abivahendite e-teenuse arendused on planeeritud mitmesse etappi.

Esimeses etapis luuakse digitaalne isiklik abivahendi kaart, mille avab teenuseosutaja peale automaatset õigustatuse kontrolli. Digitaalne abivahendi kaart võimaldab abivahendi tehinguid teostada reaalajas, arvutab tehingu vastavust abivahendite loetelu tingimustele ning kontrollib piirlimiitide arvestust. Esimese arendusetapi maksumus on 489 336,80 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2020. aasta II kvartal. 

Järgnevate etappide raames on plaanis aruandluse ja arvelduse automatiseerimine, abivahendi tõendi väljastajatega liidestamine ning teenuseosutaja portaali loomine. 

Logo