Projekti tulemuseks on veebirakendus, mille kaudu saavad Ravimiameti spetsialistid ja ravimite müügiloa hoidjad ning taotlejad hinnangu, kas soovitav ravimi nimi on reeglitega kooskõlas või mitte.

-

Ravimid

Eesmärk

Käesoleva projekti eesmärgiks on vähendada ravimi nimede hindamisele kuluvat aega ja tõsta otsuste ning teenuse kvaliteeti. Nende eesmärkide saavutamiseks soovime ravimi nimede hindamise prototüübi arendada täislahenduseks, võtta selle igapäevasesse kasutusse ja teha lahendus kättesaadavaks ravimite müügiloa hoidjatele ning taotlejatele.

Ajaraam

06.04.2022–19.05.2023

Taotletud summa

107 456 €

Rahastus:

2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine

EL-logo