Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Ravimi nimede hindamise krati (INNA) rakendamine

Projekti tulemuseks on veebirakendus, mille kaudu saavad Ravimiameti spetsialistid ja ravimite müügiloa hoidjad ning taotlejad hinnangu, kas soovitav ravimi nimi on reeglitega kooskõlas või mitte.

Loe edasi Ravimi nimede hindamise krati (INNA) rakendamine
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti menetlussüsteem MEIS

Terviseameti järelevalveametnike tööprotsess põhineb hetkel dokumendihalduse loogikal. See tähendab, et näiteks avalduste ja taotluste kokku korjamine, lahendamine, menetlustoimingute läbiviimine, võimalike ohtude ja riskide hindamine ning nende vältimisest teavitamine või ka sunniraha rakendamine ja ettekirjutuste edastamine kohtutäiturile on nii Terviseametile kui ka koostööpartneritele ning menetlusosalisetele tarbetult ajakulukas.

Loe edasi Terviseameti menetlussüsteem MEIS
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Ajaleidja

Eriarsti vastuvõtuaja broneerimine võib vahel olla paras peavalu. Sobivat aega tuleb vahel nädalate kaupa taga ajada. Siin tuleb appi Ajaleidja! Ajaleidja on avaliku sektori innovatsiooniprogrammis sündinud lihtne lahendus, mis võtab vastuvõtuaja leidmise üleriigilises digiregistratuuris enda peale!  

Loe edasi Ajaleidja
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

TEHIK ja Tervise Arengu Instituut koos teiste partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2023), millega luuakse valmisolek geneetiliste andmete laialdasemaks kasutuselevõtuks arstide ja õdede töös.

Loe edasi Personaalmeditsiini rakendamine Eestis
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Hinnakokkulepperavimite prototüüp

Hinnakokkulepperavimite järelevalve riskimudel eelanalüüs ja prototüübi loomine. Projekti eesmärk on tagada apteekides alternatiivsetest ravimitest soodsaimate hinnakokkulepperavimite müügilolek, et patsiendil oleks alati võimalus valida soodsaim lahendus.

Loe edasi Hinnakokkulepperavimite prototüüp
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestus Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga

Eesti meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (MSA) ei suhtle üleeuroopalise meditsiiniseadmete andmekoguga (EUDAMED), mistõttu seadmete andmed ja info sisestatakse andmekogusse käsitsi ja tihti juhtub, et andmed sisestatakse kogemata valesti. Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestusega Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga toimub andmekvaliteedis oluline arenguhüpe. 

Loe edasi Eesti Meditsiiniseadmete andmekogu liidestus Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasiga
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem

Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem aitab vabaneda vananenud tehnoloogilisest lahendusest ning võimaldab läbi uue platvormi osutada kiiremat nõustamisteenust, analüüsida mürgistusjuhtumeid ning tegeleda ennetustööga. 

Loe edasi Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
EL digitaalsed COVID tõendid

EL COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutajate tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust. Samuti lihtsustavad EL COVID tõendid piiriülest liikumist. Igale tõendile lisatakse spetsiifiline EL tingimustele vastav QR-kood, mis on loetav vaid EL QR-koodi lugemise rakendusega.  

Loe edasi EL digitaalsed COVID tõendid
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Digisaatekiri

Eestis on kohustuslik koostada saatekiri digitaalselt ja edastada tervise infosüsteemi, mis on aluseks patsiendi saatmisele uuringule, ambulatoorsele või statsionaarsele tervishoiuteenusele või tervishoiutöötajate vahelise e-konsultatsiooni läbiviimisele.

Loe edasi Digisaatekiri
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Üleriigiline digiregistratuur

Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuaja leidmine inimese jaoks lihtsamaks. See lahendus annab patsiendile valikuvabaduse leida ja broneerida aegu arsti vastuvõtule ühest kohast, ilma et ta peaks erinevaid raviasutusi läbi helistama või kasutama tervishoiuteenuse osutajate vastuvõtuaegade broneerimise keskkondi.

Loe edasi Üleriigiline digiregistratuur
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseportaal

Terviseportaalis näeb inimene oma terviseandmeid, esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja(d) ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud ta enda esindajaks. Eriarsti vastuvõtuaegu saab broneerida üleriigilises digiregistratuuris.  

Loe edasi Terviseportaal