2021. aasta suvel Eestis alustav uus arstide ja teiste tervishoiutöötajate tööd lihtsustav lahendus võimaldab kriitilises olukorras kiiresti ligipääsu välisriigi kodaniku terviseandmete kokkuvõttele.

See tähendab, et kui inimene on sattunud õnnetusse ja ei ole pikkadeks selgitusteks adekvaatne või ei oska näiteks kohalikku keelt, siis on arstil võimalik saada esmane teave tema kriitiliste terviseandmete (ravimiallergiad, viimased operatsioonid jne) kohta ning tagada kvaliteetsem ravi.

Teenuse saamiseks peab arst nägema välisriigi patsiendi pildiga dokumenti, millel on tema isikukood või mingite täiendavate tunnuste kogum (nt sünnikuupäev + kood).

Milleks see vajalik on?

Kui inimene vajab teises riigis ravi, siis on tal alati võimalik oma andmed eraldi paberil või andmekandjal kaasa võtta. Samas, kui patsient on reisil teisel Euroopa riigis ja satub haiglasse, siis puudub võimalus selle haigla tervishoiutöötajal näha andmeid patsiendi allergiate, varasemate haigusjuhtumite, krooniliste haiguste jms kohta.

piiri

Kui Eestist pärit patsiendil on tekkinud ravisuhe välisriigi tervishoiutöötajaga, selles riigis on loodud vastav võimekus ja patsient on andmete edastusega nõus, siis tekib arstil võimalus patsiendi päritoluriigi infosüsteemist pärida haigusloo kokkuvõtet.

Kokkuvõte sisaldab ainult peamisi ja kriitilise tähtsusega detaile, mis võimaldab välisriigi tervishoiutöötajal saada ülevaade andmetest tema oma emakeeles, et pakkuda patsiendile paremat tervishoiuteenust.

TEHIK avab Eesti meditsiinitöötajatele võimaluse pärida välisriigi kodanike terviseandmete kokkuvõtteid. Samuti loob TEHIK võimaluse teistele teenusega liitunud riikide meditsiinitöötajatele Eesti kodanike terviseandmete kokkuvõtteid pärida.  

Piiriülese patsiendi terviseandmete vahetuse loomiseks ja toimimiseks on lisaks riigiasutustele ja Euroopa Liidule panustanud ka mitmed arenduspartnerid.

Euroopa Liidu riikide ühine andmevahetusprojekt jaguneb kaheks:

  • Piiriülene digiretsept, mis võimaldab inimesel osta oma retseptiravimeid ükskõik millises teises teenusega liitunud EL riigis.
  • Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine, mille eesmärk on pakkuda välisriigi tervishoiutöötajale patsiendi kohta käivat olulist terviseteavet.

Mõlema teenuse andmevahetus toimub üle turvalise OpenNCP platvormi, mida arendab ja haldab Euroopa Liit. Teenusega liitumiseks peavad riigid looma digitaalse valmisoleku ja omad kohalikud süsteemid selle platvormiga liidestama. Eestis vastutab selle eest TEHIK.

Partnerid

  • Sotsiaalministeerium
  • Terviseamet
  • Riigi Infosüsteemi Amet
  • Ravimiamet
  • Industry62
  • Hansasoft 

Rahastus

Teenuse realiseerimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Euroopa Ühendamise Rahastu.

EU rahastus-logo