Kuidas piiriülene digiretsept toimib?

Piiriülene digiretsept on oluline kõigile inimestele, kes peavad välisriigis retseptiravimeid ostma. Selleks esitab patsient apteeki tulles oma pildiga dokumendi, millel on tema isikukood või mingite täiendavate tunnuste kogum (nt sünnikuupäev + kood). Apteeker otsib oma süsteemist nende tunnuste alusel patsiendi üles ja näeb tema olemasolevaid retsepte. Järgmise sammuna valib apteeker patsiendi soovitud retsepti ning teostab müügi. Müüdud retsepti info saadetakse tagasi patsiendi koduriigi infosüsteemi ning retsept märgitakse kasutatuks. See kõik toimub vaid mõne minutiga. 

Apteeker otsib oma süsteemist nende tunnuste alusel patsiendi üles ja näeb tema olemasolevaid retsepte. Järgmise sammuna valib apteeker patsiendi soovitud retsepti ning teostab müügi. Müüdud retsepti info saadetakse tagasi patsiendi koduriigi infosüsteemi ning retsept märgitakse kasutatuks. See kõik toimub vaid mõne minutiga. 

kohver

Kus piiriülene digiretsept toimib?

 • Eesti kodanikele Soomes

 • Eesti kodanikele Horvaatias

 • Soome kodanikele Eestis

 • Portugali kodanikele Eestis

 • Horvaatia kodanikele Eestis

 • Nimekiri täieneb ajas vastavalt liituvatele riikidele

Milliseid ravimeid ei saa piiriüleselt osta?

 • Narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid

 • Anaboolseid steroide

 • Eestis kehtiva müügiloata ravimeid

 • Ekstemporaalseid ravimeid

 • Meditsiiniseadmeid

Kuidas käib ravimite hüvitamine?

 • Eesti digiretsepti alusel välisriigis väljaostetud ravimite eest tuleb patsiendil maksta täishind.
 • Patsiendil on õigus nõuda Eesti Haigekassalt hüvitist, mis makstakse välja vastavalt Eestis kehtivale soodusravimite loetelule ja piirhinnale.
 • Hüvitamiseks tuleb Eesti Haigekassale esitada ravimi ostutšekk ja vabas vormis avaldus.
 • Välisriigi kodanike ravimid hüvitatakse vastavalt nende riigi seadustele. 

Piiriülese digiretsepti loomiseks ja toimimiseks on lisaks riigiasutustele ja Euroopa Liidule panustanud ka mitmed arenduspartnerid.

 • Sotsiaalministeerium
 • Terviseamet
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Eesti Haigekassa
 • Ravimiamet

 

 

 • Industry62
 • Astro Baltics
 • Hansasoft 

Teenuse realiseerimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Euroopa Ühendamise Rahastu.

lipud

Euroopa Liidu riikide ühine andmevahetusprojekt jaguneb kaheks:

 • Piiriülene digiretsept, mis võimaldab inimesel osta oma retseptiravimeid ükskõik millises teises teenusega liitunud EL riigis.
 • Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine, mille eesmärk on pakkuda välisriigi tervishoiutöötajale patsiendi kohta käivat olulist terviseteavet.

Mõlema teenuse andmevahetus toimub üle turvalise OpenNCP platvormi, mida arendab ja haldab Euroopa Liit. Teenusega liitumiseks peavad riigid looma digitaalse valmisoleku ja omad kohalikud süsteemid selle platvormiga liidestama. Eestis vastutab selle eest TEHIK.