Elatisabi kuni 100 eurot maksab Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse alusel lapsele või tema eestkostjale, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi saab täna taotleda kohtu- ja täitemenetluse korral. Seoses perehüvitise seaduse muudatusega lisandub elatisabi maksmine pankrotimenetluse korral.

Uue elatisabi teenuse ja täna olemasolevate teenuste paremaks pakkumiseks teostas TEHIK elatisabi maksmise teenuse analüüsi, mis on sisendiks uue elatisabi teenuse välja arendamiseks ja kohtu- ja täitemenetlusaegse elatisabi teenuste info kuvamiseks Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.

Analüüsi tulemusena valmis elatisabi maksmise teenuse analüüsidokument koos tööde detailse kirjelduse ja mahuhinnanguga. Analüüsis on kirjeldatud lahendused uue elatisabi teenuse proaktiivseks pakkumiseks kui ka olemasolevate elatisabi teenuste õigustatud isikule mugavalt kättesaadavaks tegemiseks.

käed

Rahastus

Analüüsi kogumaksumuseks on 84 054,60 eurot, millest 85% rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest projekti „Elatisabi teenuse analüüs“ raames.

lipud

 

 

Arenduspartner

AS Helmes

Araraam

Analüüs valmis perioodil 20.01-15.03.2021