Piiriülese liikumise lihtsustamiseks on Euroopa Liidus loodud ühtsed ja standardse andmekoosseisuga EL digitaalsed COVID tõendid. Tegemist on kolme eraldi COVID tõendiga, mille inimene ise vajadusel loob Patsiendiportaalis tema kohta tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal.

Tõendid koostatakse immuniseerimise teatise ja saatekirja vastuste andmete pealt. Igale tõendile lisatakse spetsiifiline EL tingimustele vastav QR-kood, mis on loetav vaid EL QR-koodi lugemise rakendusega.

 

​​​​​​Kuidas EL COVID tõendeid luua? Vaata SIIT.

 

Kuidas EL COVID tõendit kasutada?

  • Patsiendiportaalis EL digitaalsed COVID tõendid lehelt on on võimalik loodud tõend  avada, alla laadida ja salvestada oma seadmesse või välja printida.
  • kontroll.digilugu.ee lahendus võimaldab inimesel turvaliselt tõendada, et ta on kas COVID-19 vastu vaktsineeritud, läbipõdenud või teinud negatiivse testi ning kas tõend on autentne ja kehtiv.
covit tõend

EL digitaalne COVID tõend ei ole reisidokument. Sõltuvalt sihtriigi seatud tingimustest võib tõend anda reisimisel teatud piirangutest vabastusi näiteks eneseisolatsiooni nõudest. Täpsemalt vaata: https://reopen.europa.eu/et või https://reisitargalt.vm.ee/.

Eesti täpsemad reeglid tõendite kohta on kirjas ka Vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend | COVID-19 kriisi veebileht

Viimased arengud

1. juulil läksid Euroopa Liidu riigid ametlikult üle ühtsele COVID tõendite süsteemile. Kuigi üleminekuaeg kestab veel augustini, on meil hea meel tõdeda, et Eesti oli esimeste liitujate seas ja 9. juunist alates on võimalik olnud luua kolme tüüpi tõendeid ning neid ka verifitseerida kontroll.digilugu.ee rakendusega. Suve lõpul täiendatakse verifitseerimisrakendusi Euroopas riiki sisenemiseks vajalik reeglitega, mis peaks jätkuvalt veelgi hõlbustama inimese jaoks liikumist piiriüleselt. 

sert

Partnerid/rahastus

Suuremahulise projekti õnnestumiseks on andnud oma panuse Sotsiaalministeerium, Guardtime, Nortal, Industry62, Clarified Security, SMIT - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Politsei- ja Piirivalveamet.