Projekti ülesanne on parandada tervise infosüsteemi meditsiinidokumentide struktuurikirjelduste loomise, haldamise ja avalikustamise protsessi. Selleks tuleb tõsta kirjelduste kvaliteeti, muuta loomeprotsess efektiivsemaks ning parandada avaldatud materjalide loetavust.

Oodatav tulemus

  • Terve vormingu loomise tööprotsess hakkab toimuma uues loodavas lahenduses.
  • Tekib võimalus standardeid koostada HL7 FHIR kohaselt.
  • Andmevahetusvorminguid saab hakata seostama mallide, klassifikaatorite ja OID-idega ning vastupidi.
  • Kõik kasulikud andmed tänasest Publitseerimiskeskusest kopeeritakse uue süsteemi andmebaasi, kus neid saab presenteerida lõppkasutajale paremini mõistetaval kujul.
  • Luuakse hästi toimiv otsingumootor vormingute leidmiseks rakendusest.
  • Kasutajal tekib võimalus vaadata standardite terviklikke versioone ja nendevahelisi muudatusi.
ravimid

Ajaraam

Arendustööde tähtajaks on jaanuar 2021.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on välja töötada kaasaegne tervise infosüsteemi andmevahetusvormingute loomise ja avaldamise tarkvaraline keskkond.

Rahastus

Eraldatud toetuse summa on: 230 000 eurot. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

lipud