Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arendused REGREL läbiviimiseks

Projekti lühikirjeldus:

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris(STAR) viidi lõpule ADS liidestus. Andmehõivelahenduse kaudu edastatakse perioodiliselt üle x-tee Statistikaametile kokkulepitud andmestik (estat teenuse vahendusel).

Eesmärk:

Projekti eesmärk on tagada piisava detailsusega aadressandmete olemasolu STAR süsteemis ja lihtsustada andmete edastust Statistikaametile. Edastatavad andmed võimaldavad paindlikumalt ja odavamalt saada rahvastikustatistikat ning tõsta andmekogu enda üldist andmekvaliteeti.

Toetuse summa:

Toetuse summa oli 25 080 eurot. Toetus koosnes 85% EL regionaalarengu fondi ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust

ˇ

KASUTAJATUGI

Avatud 7.00-22.00

Tel: 794 3943

E-mail: abi@tehik.ee

ÜLDKONTAKTID

Uus-Tatari 25/Veerenni 13, 10134 Tallinn

Tel: 794 3900

E-mail: info@tehik.ee