2012. aasta kevadel osales Eesti E-tervise Sihtasutusest esindus Euroopa Liidus algatatud piiriüleste andmete vahetamise projekti epSOS raames üle-Euroopalisel testimisüritusel Connectothon.

Idee ka Eestis sarnane üritus korraldada idanes pea pool aastat, kuni 29. novembril 2012. aastal toimus Eesti E-tervise Sihtasutuse ruumides erinevate tervishoiu-tarkvarade testimisüritus ESTathon. Erinevalt Connectothoni nädalasest testimismaratonist kestis meie korraldatud üritus ühe päeva ning ka läbitavaid testimislugusid oli vastavalt palju vähem.

ESTathonil olid sel, esimesel, korral esindatud kokku üheksa lõppkasutajale (tervishoiuteenuse osutajale) arendatud töövahendit. Testijate ring oli lai, kaasatud olid nii arendajad kui ka lõppkasutaja tasemel inimesed, võimaldamaks infosüsteeme näha korraga erinevatest vaatenurkadest ja kaardistada erinevate sihtgruppide vajadusi-ootusi. GennetLab oli välja toonud tarkvarad “ArstiportaalPlus” ja “Ester 3.4”-i ning koostöös Aktorsiga ka 2013. aastal kasutajatele välja antava uue arstiportaali. Ainus ise endale tarkvara arendav tervishoiuteenuse osutaja, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, oli osalemas programmiga “EsTer2”. Medisoft näitas haiglatele tehtud infosüsteemi “Liisa” ning ambulatoorse töö korraldamise tarkvara “Perearst2”. Lisaks olid kohal Sotsiaalkindlustusametist puuete ja töövõimetustaotluste menetlejad, katsetades spetsiaalselt nende jaoks arendatud portaali. Patsiendi vaade oma dokumentidele sai kajastatud patsiendiportaali abil.

ESTathoni peamiseks püstitatud eesmärgiks oli erinevate meditsiiniasutustele arendatud infosüsteemide testimine põhiliste tervise infosüsteemi kasutusvõimaluste ja nende omavahelise koostoime suhtes. Tihti lahendab tarkvaraarendaja mõne enda jaoks ebaolulisena tunduva detaili kasutaja jaoks ebaloogiliselt ning taoline koostöö aitab arendajal mõista lõppkasutajat ning vastupidi. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide keskus jätkab Eesti E-tervise SA poolt alustatud testimisürituste korraldamist.

ˇ

KASUTAJATUGI

Avatud 7.00-22.00

Tel: 794 3943

E-mail: abi@tehik.ee

ÜLDKONTAKTID

Uus-Tatari 25/Veerenni 13, 10134 Tallinn

Tel: 794 3900

E-mail: info@tehik.ee